Stara wierzba
Zdjęcia pokazują ostatnie lata wierzby i to co później robi z nią człowiek
Wierzba Wierzba Wierzba Wierzba Wierzba
         
Wierzba Wierzba
         
         
     
         
         
         
Strona główna
Fotografie
Drzewa I
Drzewa II
Drzewa III
Wierzba